Strona: Oferta usługowa / Katedra Konstrukcji Budowlanych

Oferta usługowa

Katedra Konstrukcji Budowlanych oferuje usługi projektowe, badawcze, eksperckie i szkoleniowe:

 

  1. Projektowanie koncepcyjne* wszelkiego typu, o dowolnym stopniu trudności, konstrukcji stalowych, betonowych, drewnianych i murowych:

- budynków i obiektów kubaturowych,

- kominów stalowych, zbiorników, rurociągów, konstrukcji  wsporczych, wież i masztów oraz innych konstrukcji metalowych (stalowych, aluminiowych, ze stali nierdzewnych),

- kominów żelbetowych, zbiorników, silosów, kanałów oraz innych konstrukcji inżynierskich i kubaturowych wykonanych z żelbetu i betonu sprężonego.

  1. Usługi obliczeniowe skomplikowanych układów konstrukcyjnych
  2. Konsultowanie, weryfikacja i opracowanie koreferatów do projektów konstrukcyjnych
  3. Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych, propozycje wdrożenia nowych technik i technologii
  4. Ocena rozwiązań projektowych, doradztwo techniczne
  5. Wykonanie ekspertyz i oceny stanu technicznego** istniejących obiektów i elementów budowlanych, z użyciem najbardziej zaawansowanych metod obliczeniowych:

- m.in. w pełni nieliniowe komputerowe obliczenia metodą elementów skończonych,

- pomiary inwentaryzacyjne kształtu zbiorników i innych konstrukcji metodą skanowania 3D,

- konsultowanie wniosków o wydanie aprobat technicznych ITB,

- pomoc jednostkom gospodarczym polegającą na konsultacji, współpracy we wdrażaniu nowych technologii i materiałów budowlanych, doradztwie technicznym,

- ekspertyzy i opinie dotyczące wad wykonawczych konstrukcji betonowych (w tym posadzki przemysłowe i nawierzchnie betonowe).

  1. Badania właściwości materiałów konstrukcyjnych:

- stali: skład chemiczny i właściwości mechaniczne (granica plastyczności, wytrzymałość, ciągliwość), badania niszczące spoin,

- badania i ocena betonu, w tym także betonu w konstrukcji (przy współpracy z zewnętrznym laboratorium akredytowanym (AB 535) i notyfikowanym (NB 2039)),

 - konsulting oraz nadzór przy opracowywaniu technologii i organizacji robót betonowych (w tym skomplikowanych konstrukcji masywnych oraz z użyciem betonów specjalnych) w zakresie produkcji, transportu, wbudowywania i pielęgnacji wykonanych elementów,

 - analizy i opinie dotyczące prawidłowości stosowania wyrobów budowlanych

  1. Badania niszczące i nieniszczące elementów i konstrukcji***:

- badania statyczno-wytrzymałościowe, dynamiczne i zmęczeniowe konstrukcji, połączeń
i gotowych elementów konstrukcyjnych,

- pomiary grubości elementów stalowych i ich powłok, jakości spoin,

- ocenę jakości i stanu betonu w konstrukcji, identyfikację zbrojenia.

  1. Ocena stanu technicznego i projekty przywrócenia sprawności użytkowej obiektów zabytkowych.
  2. Usługi szkoleniowe w zakresie interpretacji i stosowania przepisów normowych (Eurokodów), zaawansowanych metod obliczeniowych, wykorzystania MES w projektowaniu konstrukcji.

 

* Większość pracowników Katedry Konstrukcji Budowanych posiada uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń;

 

** Wielu pracowników Katedry Konstrukcji Budowlanych posiada tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego i Rzeczoznawcy PZITB;

 

*** W Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji został wdrożony i jest stosowany Systemem Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium posiada Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję