Strona: FAILNOMORE / Katedra Konstrukcji Budowlanych

FAILNOMORE

failnomore.jpg

Odporność konstrukcji i łagodzenie skutków katastrofy postępującej to specyficzne aspekty bezpieczeństwa, uwzględniane we współczesnych wytycznych i normach, również w Eurokodach. Aspekty te powinny być brane pod uwagę przez specjalistów związanych z branżą budowlaną, w tym architektów, projektantów, konstruktorów, pracowników nadzoru budowlanego, jak również agentów ubezpieczeniowych. Katastrofa wież World Trade Center w Nowym Jorku z 11 września 2011 roku spowodowała, że dostrzeżono znaczenie zapewnienia odporności konstrukcji na zdarzenia ekstremalne i potrzebę opracowania wytycznych do projektowania obiektów budowlanych

w sytuacjach wyjątkowych. Udostępnienie takich praktycznych wytycznych szerokiemu gremium specjalistów budowlanych pomoże zwiększyć zaufanie do bezpieczeństwa konstrukcji stalowych
i zespolonych.

W ostatniej dekadzie zrealizowano (zwłaszcza w Europie i USA) wiele projektów badawczych dotyczących tematyki zachowania się konstrukcji stalowych i zespolonych w różnych sytuacjach wyjątkowych (uderzenia, pożary, trzęsienia ziemi, itp.). Wyniki tych badań wykorzystano
do sformułowania propozycji praktycznych metod zapobiegania powstawaniu katastrofy postępującej poprzez efektywne projektowanie i wykorzystanie w pełni właściwości materiałów stosowanych w konstrukcjach stalowych i zespolonych.

Celem projektu pt. ,,Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames”- FAILNOMORE jest udostępnienie wiedzy uzyskanej w zrealizowanych dotychczas badaniach oraz w dostępnych dokumentach normatywnych i wykorzystanie jej do sformułowania praktycznych wytycznych i zaleceń mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy postępującej konstrukcji stalowych i zespolonych, poddanych wyjątkowym zdarzeniom, takim jak uderzenia, eksplozje, pożary, trzęsienia ziemi, itp. Sformułowanie praktycznych, przyjaznych dla projektanta wytycznych odwołujących się do aktualnych norm ma na celu opracowanie wspólnie uzgodnionej europejskiej metodologii projektowania konstrukcji odpornych na zdarzenia wyjątkowe. Projekt był finansowany przez 24 miesiące, od lipca 2020 r., przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS)
w ramach umowy grantowej nr 899371.

Partnerami projektu FAILNOMORE są:

partnerzy_failnomore

Jednodniowe warsztaty (seminaria) zostaną zorganizowane w 11 europejskich krajach uczestniczących w projekcie.

Docelowymi uczestnikami warsztatów mogą być projektanci (architekci, konstruktorzy, technolodzy), praktycy budowlani (kierownicy budów, inspektorzy nadzoru budowlanego,) jak i urzędnicy dozoru budowlanego, a także naukowcy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o kształtowaniu, aktualnych zaleceniach normowych oraz metodach analizy konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych w wyjątkowych sytuacjach projektowych. Podczas warsztatów przedstawione zostaną postanowienia normowe i procedury normatywne oraz przykłady ich zastosowania. Ma to na celu dostarczenie uczestnikom seminarium rozwiązań umożliwiających złagodzenie ryzyka wystąpienia katastrofy postępującej w stalowych i zespolonych konstrukcjach budowlanych.

Więcej o warsztatach prowadzonych w ramach projektu FAILNOMORE można znaleźć na stronie internetowej ECCS

SEMINARIUM NAUKOWE W RZESZOWIE


Seminarium naukowo-techniczne organizowane w ramach europejskiego projektu FAILNOMORE

MITIGATION OF THE RISK OF PROGRESSIVE COLLAPSE IN STEEL AND COMPOSITE BUILDING FRAMES UNDER EXCEPTIONAL EVENTS

odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku (czwartek) w Rzeszowie na terenie Politechniki Rzeszowskiej (budynek „P”, ul Poznańska 2, sala P-24, piętro VI)

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM:

8:00-9:00 Rejestracja uczestników

9:00-9:30 Powitanie uczestników (A. Kozłowski), Informacje o projekcie FailNoMore (K. Szylak),
Wprowadzenie do zagadnienia (Sz. Woliński)

9:30-10:30 Ogólne zasady projektowania na odporność (Sz. Woliński),
Projektowanie węzłów (L. Ślęczka)

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:00 Projektowanie na określone zagrożenia (D. Nykiel, Z. Pisarek, A.Raczak, A Wojnar)

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-16:00 Projektowanie na nieokreślone zagrożenia (R. Budziński, M. Górski, W. Kubiszyn, Z. Plewako, K. Sieńkowska, J. Zięba)

16:00-16:30 Przerwa kawowa

16:30-17:30 Dyskusja, podsumowanie, zamknięcie seminarium (A. Kozłowski)

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Politechnika Rzeszowska

Katedra Konstrukcji Budowlanych

ul. Poznańska 2

35-959 Rzeszów

tel. 17 865 1553

e-mail: kszylak@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję